+420 777 041 419      |         +420 374 794 501   |       pavel@cody-tec.cz

VÝKAZY VÝMĚR A ROZPOČTY STAVEB

„Co je to stavební rozpočet?“ - jedná o dokument vyčíslující soupis všech prvků a konstrukcí stavby neboli ocenění kompletního výčtu všech realizovaných prací, které se uskutečňují při vytvoření stavebního díla.

Základním předpokladem dobrého rozpočtu je pečlivě a zodpovědně zpracovaný výkaz výměr. Je to práce, ve které se snažím uplatnit své odborné znalostí z oblasti stavebnictví - teoretické (čtení stavebních výkresů, uživatelská znalost potřebného SW apod.), tak i praktické (postup technologie výstavby, znalost stavebních materiálů, atd.).