+420 777 041 419      |         +420 374 794 501   |       pavel@cody-tec.cz

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Od roku 2007 je ze zákona (Zákon č. 309/2006 Sb.) povinností investora zajistit si pro většinu staveb KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI.

Jsem členem ČESKÉ SPOLEČNOSTI STAVEBNÍCH KOORDINÁTORŮ a držitelem Osvědčení pro výkon této pozice, kterou nabízím společně s výkonem technického dozoru, ale i samostatně.

Zpracuji Plán BOZP ve fázi projektové přípravy, který musí být u staveb dle kritérií zákona v daném rozsahu vypracován oprávněnou osobou.