+420 777 041 419      |         +420 374 794 501   |       pavel@cody-tec.cz

TECHNICKÉ DOZORY STAVEB

Problémy s kvalitou v ČR téměř nikdy nemají zahraniční investoři, kteří si tvrdě hlídají kvalitu prostřednictvím dobrého technického dozoru.

Přesný popis činností a náplň práce technického dozoru investora/stavebníka (TDI) nejsou nikde normativně stanoveny. TDI/TDS je vlastně zástupcem objednatele (investora) stavby.

Rozsah prácí, které obvykle vykonávám:
- věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb
- kontrola časového průběhu prací
- finanční kontrola
- zajištění podmínek pro průběh a ukončení prací